Contact
Acupunctuur-praktijk AcuQibalans
Adres: Appelgaarde 46 2731HG Benthuizen (Eerste huis links)
Email: info@acuQibalans.nl
Telefoon: 06-57061444
Uitstekend bereikbaar met eigen vervoer er is over het algemeen genoeg parkeerplek. De behandelingen vinden plaats op de 1e verdieping , dus houdt daar rekening mee.
Wilt u een afspraak maken of heeft u gewoon een vraag?
Neem gerust contact met mij op via e-mail, whats-app of telefoon. Voordat u een afspraak maakt,
wordt u gevraagd om de privacy verklaring door te lezen.
Bericht Boeken
ANNULEREN AFSPRAAK:
Mocht u een afspraak willen annuleren, dan dient dit minimaal 24 uur van te voren te doen, anders worden er kosten in rekening gebracht. Een factuur voor een niet afgemeld consult wordt door de meeste zorgverzekeraars niet vergoed.
PRIVACY:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk verplicht vanuit de WGBO, de WKKGZ en de beroepscode. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/ intercollegiale toetsing
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Tevens is er inzagerecht geregeld in artikel 35 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.